Zmiany obowiązków sprawozdawczych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym - OpenLEX

Łużyńska Marta, Zmiany obowiązków sprawozdawczych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany obowiązków sprawozdawczych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

I.Wprowadzenie

1. Nowelizacja ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – dalej pr. rest., wprowadzona ustawą z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – dalej u.KRZ, oraz ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1.12.2021 r., wprowadziła zmiany dotyczące obowiązków sprawozdawczych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zmiany obejmują zakres raportowania o postępowaniu, jego formę, a także rozszerzają grono podmiotów, którym udostępnia się informacje dotychczas zastrzeżone wyłącznie dla uczestników postępowania. Wiąże się to z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) – systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz będącego jednocześnie Rejestrem zawierającym ustrukturyzowany zbiór informacji o podmiotach niewypłacalnych albo zagrożonych niewypłacalnością oraz obwieszczeń.

2. Jednym z podstawowych obowiązków syndyka w postępowaniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX