Podgórska-Rakiel Ewa, Zmiany dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu

Zmianie uległ katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Wprowadzona zmiana ułatwi pracownikom dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji ze względu na kryterium, które wprost nie zostało wymienione w kodeksie pracy. Rozszerzony został również zakres przepisu dotyczącego odszkodowania z tytułu mobbingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX