Koralewski Michał, Zmiany dotyczące biegu terminu przedawnienia w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany dotyczące biegu terminu przedawnienia w praktyce

Prawnicy przyzwyczaili się już do bardzo łatwej metody przerywania biegu terminu przedawnienia poprzez wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Niewielka opłata, brak postępowania dowodowego oraz mniejsze wymagania formalne zawezwania pozwalały na uzyskanie nawet sześciu kolejnych lat na decyzję o skierowaniu sprawy na drogę właściwego postępowania sądowego. Nie dziwi zatem fakt, że instytucja której celem było doprowadzenie do ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami całkowicie utraciła swój charakter na rzecz niemal automatycznego przerwania terminu przedawnienia. Powyższe dostrzegł ustawodawca zmieniając skutek wszczęcia przedmiotowego postępowania na bieg terminu przedawnienia. Tym samym, od 30 czerwca 2022 roku postępowanie pojednawcze oraz mediacja pozasądowa jedynie zawieszą bieg terminu przedawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX