Skorupka Agnieszka, Zmiany biegu terminów w tzw. tarczy antykryzysowej w związku z koronawirusem - konsekwencje prawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany biegu terminów w tzw. tarczy antykryzysowej w związku z koronawirusem - konsekwencje prawne

W ustawie z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zostały uchylone przepisy dotyczące wstrzymania nierozpoczętego oraz zawieszenia rozpoczętego biegu terminu procesowego i sądowego. W aktualizacji komentarza praktycznego do zmian biegu terminów procesowych w związku z koronawirusem zostaną omówione konsekwencje prawne uchylenia wymienionej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX