Łobejko Zygmunt, Zmiana zasad ustalania wysokości emerytur i rent

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2017 r.
Autor:

Zmiana zasad ustalania wysokości emerytur i rent

Wchodząca w życie 1 maja 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany sposobu ustalania wymiaru świadczeń dla różnych grup emerytów, dla których emerytury wyliczane są zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 1999 r., tj. według dotychczasowych zasad oraz na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r., tj. według zasad obowiązujących w nowym systemie emerytalnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX