Serzysko Agnieszka, Zmiana wskaźnika WIBOR w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana wskaźnika WIBOR w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

W komentarzu przedstawione zostały zagadnienia odnoszące się do zastąpienia wskaźnika WIBOR innym wskaźnikiem, który obniży raty kredytów. Omówiono m.in. zasady procedury wyznaczania zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, która będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz zasady zaangażowania Komitetu Stabilności Finansowej (zrzeszającego przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego). Zakres prezentowanych informacji odnosi się także do sytuacji, która może wystąpić w razie niewyznaczenia zamiennika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX