Bończak-Kucharczyk Ewa, Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej

W komentarzu poruszone zostały następujące kwestie: udział w nieruchomości wspólnej jako składnik własności lokalu, ustalanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z poszczególnymi lokalami oraz udziałami we własności lokali, podstawowe zasady zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej, zmiana udziałów w nieruchomościach wspólnych z udziałem gminy lub Skarbu Państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX