Koralewski Michał, Zmiana sposobu zarządzania w spółce komandytowo-akcyjnej i komandytowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana sposobu zarządzania w spółce komandytowo-akcyjnej i komandytowej

Spółka komandytowa oraz wywodząca się z niej spółka komandytowo-akcyjna charakteryzują się podziałem wspólników na dwie kategorie. Komplementariuszy, którzy prowadzą sprawy spółki, reprezentują ją oraz odpowiadają za jej zobowiązania bez ograniczeń, oraz komandytariuszy (akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej), których rola w zarządzaniu jest znikoma, a odpowiedzialność za ich zobowiązania spółki jest zazwyczaj wyłączona. Niekiedy wszakże może istnieć potrzeba zmiany zasadniczego dla tych spółek układu sił. Czy i w jakim zakresie jest to możliwe, omówione zostanie w niniejszym komentarzu praktycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX