Czajka-Marchlewicz Bogna, Zmiana rzeźby terenu związana z realizacją inwestycji budowlanej a zgodność z wymogami prawa ochrony środowiska

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Zmiana rzeźby terenu związana z realizacją inwestycji budowlanej a zgodność z wymogami prawa ochrony środowiska

Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do niektórych form ochrony przyrody wprowadzają zakaz dokonywania zmiany rzeźby terenu. W kontekście tak sformułowanego zakazu pojawia się pytanie, czy realizacja każdej inwestycji budowlanej musi wiązać się z łamaniem tego zakazu, czy taż mamy tu do czynienia z pojęciem szerszym, dającym się pogodzić z wymogami realizacji inwestycji budowlanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX