Rycak Magdalena, Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 21 lutego 2016 r.
Autor:

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

W dniu 22 listopada 2011 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, które wprowadza zmiany w zakresie zasad wydawania świadectw pracy w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie terminowych umów o pracę. Zmienione przepisy obowiązują od 7 grudnia 2011 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX