Masłowski Jarosław, Zmiana postanowień umowy o pracę (aneksowanie)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana postanowień umowy o pracę (aneksowanie)

Istnieje wiele sytuacji, w związku z którymi w czasie trwania stosunku pracy może zachodzić konieczność zmiany warunków pracy i płacy, wynikających z postanowień wiążącej strony umowy. W zależności od tego, jaki charakter mają te zmiany, a także od tego, jaki strony mają do nich stosunek, wprowadzenie ich może nastąpić w jednej z dwóch form – w drodze porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego. W komentarzu przedstawiono praktyczne problemy związane m.in. ze zmianą wysokości wynagrodzenia, rodzaju wykonywanej pracy czy rodzaju umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX