Zmiana ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - OpenLEX

Sługocka Martyna, Zmiana ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Załącznikiem do decyzji udzielającej pozwolenia na budowę jest zatwierdzony nią projekt budowlany przedstawiający zakres robót, jakie mają zostać wykonane. Może się jednak zdarzyć, że inwestor chce zmienić część inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem lub w trakcie robót albo że w trakcie wykonywania robót projektant lub kierownik budowy uznają, że konieczne jest dokonanie zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny lub uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, w zależności od zakresu planowanych zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX