Sługocka Martyna, Zmiana lasu na użytek rolny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana lasu na użytek rolny

Jeżeli grunt rolny lub leśny ma zostać przeznaczony na cele nierolnicze i nieleśne, to należy zastosować odpowiednią procedurę przewidzianą w ustawie z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz omawia tę procedurę, a także odpowiada na pytanie, czy takich samych czynności wymaga przeznaczenie gruntu leśnego na cel rolniczy i gruntu rolnego na cel leśny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy