Zmiana decyzji wymiarowej w podatku od nieruchomości - OpenLEX

Kamiński Krzysztof, Zmiana decyzji wymiarowej w podatku od nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana decyzji wymiarowej w podatku od nieruchomości

Samo powstanie obowiązku podatkowego nie obliguje jeszcze podatnika do zapłaty podatku. Obowiązkiem zapłaty skutkuje dopiero powstanie zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to może powstać w dwojaki sposób - z momentem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, bądź też z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. W podatku od nieruchomości, powstanie u danego podatnika obowiązku podatkowego powoduje fakt bycia właścicielem albo posiadaczem określonych nieruchomości lub obiektów budowlanych. Jest to jeden z niewielu podatków, w których ustawodawca wykorzystuje zarówno pierwszy jak i drugi sposób powstania zobowiązania podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX