Karkoszka Piotr, Zmiana albo rozwiązanie umowy przez sąd z uwagi na zagrożenie rażącą stratą jej stron

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana albo rozwiązanie umowy przez sąd z uwagi na zagrożenie rażącą stratą jej stron

Przedmiotem komentarza jest zmiana albo rozwiązanie umowy przez sąd z uwagi na zagrożenie rażącą stratą jej stron po wystąpieniu okoliczności wpływających w istotny sposób na realizację zobowiązań wzajemnych. Rozważania zostały ograniczone do stosunków między inwestorami i wykonawcami robót budowlanych prowadzących działalność gospodarczą, z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru, w rozumieniu przepisu art. 355 § 2 k.c. o należytej staranności dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX