Ziółkowski Paweł, Zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł jako podmioty podlegające ubezpieczeniom społecznym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł jako podmioty podlegające ubezpieczeniom społecznym

Szczegółowe omówienie podlegania ubezpieczeniom społecznym przy umowie zleceniu lub umowie o dzieło. W komentarzu wskazano sytuacje, w których ubezpieczenia te są dla zleceniobiorców niedostępne, obowiązkowe lub dobrowolne w całości lub części.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX