Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zleceniobiorca - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Osoby wykonujące pracę w ramach niepracowniczego stosunku zatrudnienia wynikającego z umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, objęte są obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?