Marciniak Jarosław, Zlecanie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Zlecanie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

Niniejszy komentarz kompleksowo omawia zagadnienie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych, a w szczególności: obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, planowanie pracy w godzinach nadliczbowych, specyficzne potrzeby pracodawcy, zasady oraz formę zlecania pracy w nadgodzinach, ograniczenia, które muszą być bezwzględnie przestrzegane, limit godzin nadliczbowych, a także zlecanie pracy w nadgodzinach pracownikom niepełnosprawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX