Sługocka Martyna, Zintegrowany plan inwestycyjny - szczególny rodzaj planu miejscowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zintegrowany plan inwestycyjny - szczególny rodzaj planu miejscowego

Jednym z celów reformy planowania przestrzennego jest zastąpienie rzadko stosowanych w praktyce uchwał lokalizacyjnych nowym aktem – zintegrowanym planem inwestycyjnym, czyli uchwałą podejmowaną po zawarciu umowy urbanistycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX