Liszewska Agnieszka, Zgoda pacjenta jako warunek legalności zabiegu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 maja 2014 r.
Autor:

Zgoda pacjenta jako warunek legalności zabiegu

Artykuł opisuje znaczenie zgody pacjenta jako warunku legalności zabiegu medycznego. Zdefiniowano pojęcie zgody na zabieg a także wskazano podmioty uprawnione do jej wyrażenia. Przedstawiono zakres obowiązku objaśnienia planowanego zabiegu pacjentowi, rodzaje form zgody na zabieg, zasady dopuszczalności wykonania zabiegu bez wyrażenia zgody przez pacjenta, przypadki przekroczenia zakresu zgody a także skutki prawne wykonania zabiegu bez zgody pacjenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX