Kaczorowska-Kossowska Iwona, Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych - jakie przypadki rejestrować oraz korzyści i konsekwencje dla personelu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych - jakie przypadki rejestrować oraz korzyści i konsekwencje dla personelu

Obowiązujące przepisy prawa przewidują obecnie klika pojęć z zakresu, nazwijmy to zbiorczo, wystąpienia niepożądanych sytuacji w medycynie. Pojęcia te są często mylone, a dotyczą całkowicie innych obszarów pracy personelu medycznego i mogą wiązać się z całkowicie innymi konsekwencjami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX