Brząkowski Mateusz, ZFRON - obowiązki pracodawcy i sankcje za ich niedopełnienie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

ZFRON - obowiązki pracodawcy i sankcje za ich niedopełnienie

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (ZPChr) mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Na pracodawcy korzystającym z przywileju w postaci korzystania ze środków ZFRON spoczywa wiele obowiązków. Nieprzestrzeganie części z nich może się wiązać z zapłatą kary finansowej na PFRON.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX