Zezwolenie na przetwarzanie odpadów a decyzja środowiskowa - OpenLEX

Jerzy Janusz, Ćwiek Piotr, Zezwolenie na przetwarzanie odpadów a decyzja środowiskowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów a decyzja środowiskowa

Prezentowany komentarz jest analizą sytuacji wymagających od przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie mu zezwolenia na gospodarowanie odpadami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Odwołując się do podstawowych przepisów regulujących to zagadnienie, tj. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o odpadach, autor przedstawił najczęściej pojawiające się problemy związane z oceną, czy w danej sytuacji decyzja środowiskowa jest wymagana, czy też taki obowiązek nie pojawia się mimo prowadzenia przetwarzania odpadów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?