Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej – wymogi prawne w świetle projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów

Michał Nowakowski

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej („Rozporządzenie”) to długo wyczekiwany dokument, który znacznie ułatwia przygotowanie się do wymagającego i często kosztownego procesu uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP). Projekt w dużej mierze pokrywa się z innym dokumentem – checklistą KNF, która służy jako „ściągawka” w procesie licencyjnym. Jest to wprawdzie projekt, jednakże większość z elementów zawartych w rozporządzeniu z pewnością pozostanie w finalnej wersji (tym bardziej, że pokrywają się one z wymaganiami, które stawiał KNF w ramach tzw. reautoryzacji (art. 17 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającej ustawę o usługach płatniczych). Artykuł prezentuje wymagania jakie ustawao usługach płatniczych (uUP) oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?