Masłowski Jarosław, Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców pełniących funkcje w zarządach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2014 r.
Autor:

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców pełniących funkcje w zarządach

Przypadki, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP są ściśle określone. Ich katalog odnajdziemy w art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Żaden z dwunastu punktów tego przepisu nie zezwala cudzoziemcom wprost na pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych. Prowadzi to do wniosku, że aby móc pełnić tego rodzaju funkcję, cudzoziemiec musi spełniać jeden ze wskazanych tym przepisie warunków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX