Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - OpenLEX

Wilk Jakub, Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dalej także jako: u.o.p. albo ustawa – co do zasady – usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Niniejsze opracowanie przedstawia zasady i tryb wydawania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, a także sytuacje, w których zezwolenie takie nie jest wymagane. Całość uwzględnia nowy stan prawny obowiązujący od dnia 17 czerwca 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX