Krywan Tomasz, Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby fizyczne jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są co do zasady obowiązane do składania zeznań podatkowych. Zeznania te mają charakter roczny, tj. obejmowane są nimi dochody uzyskane w roku kalendarzowym, za który są składane. W niniejszym komentarzu wskazane zostały rodzaje zeznań PIT oraz omówione zasady, na jakich zeznania te są składane. Szczególny nacisk położono na możliwość składania zeznań PIT w formie elektronicznej (przez Internet).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX