Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zdalne nauczanie w szkołach i placówkach w dobie koronawirusa

Od 25.03.2020 r. dyrektorzy mają obowiązek zorganizowania m.in. realizacji podstawy programowej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w sposób zdalny, bez obecności uczniów i wychowanków na zajęciach w siedzibie szkoły i placówki. Jednocześnie od maja 2020 r. następuje stopniowy powrót do prowadzenia niektórych zajęć w siedzibach jednostek oświatowych. Z jednej strony nowe przepisy dają dyrektorom i nauczycielom sporą swobodę w realizacji zadań szkoły i placówki, z drugiej zaś – nakładają na nich odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z nich w czasie stanu epidemii według rozwiązań przyjętych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Opracowanie, które prezentuje w szczególności zadania szkół i placówek, przykładowe metody wykorzystywane do nauki zdalnej oraz zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli można w szczególności polecić dyrektorom i nauczycielom publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?