Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zdalne nauczanie i praca zdalna w placówce oświatowej w kontekście RODO

Niniejszy komentarz dotyczy tego, w jaki sposób od strony dokumentacyjnej i wprowadzanych procedur zorganizować zdalne nauczanie i pracę zdalną w placówce oświatowej w zgodzie z wymogami ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO).

Zalecenia i rekomendacje zawarte w komentarzu odnoszą się do zdalnego nauczania i pracy zdalnej, jakie stały się udziałem placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością rozliczenia tych zdalnych form realizacji zadań nałożonych na placówki na tle obowiązków wynikających z RODO. Jednocześnie jednak mogą być pomocne przy organizacji zdalnego nauczania i zdalnej pracy personelu placówek oświatowych w przyszłości w przypadku ponownego korzystania z tych form działania tych placówek, czego nie można wykluczyć.

Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do dyrektorów placówek oświatowych, a także i inspektorów ochrony danych wyznaczonych w tychże placówkach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?