Jackowski Szymon, Ratajszczak Artur, Zbycie części nieruchomości wspólnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Zbycie części nieruchomości wspólnej

Komentarz porusza kwestie dotyczące prawa właściciela lokalu do udziału w nieruchomości wspólnej co związane jest nierozerwalnie z prawem odrębnej własności lokalu. Nieruchomość wspólna, tak jak każdy przedmiot własności, może podlegać obrotowi. Zagadnienia sprzedaży nieruchomości wspólnej zostaną omówione w niniejszym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX