Zbiorowe roszczenia konsumenckie - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Zbiorowe roszczenia konsumenckie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zbiorowe roszczenia konsumenckie

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE

Podmioty, których dotyczy akt prawny

organizacje konsumenckie

rzecznicy konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

przedsiębiorstwa zawierające umowy z konsumentami

konsumenci

Opis aktu prawnego

Celem dyrektywy jest przyczynienie się do funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez umożliwienie upoważnionym podmiotom reprezentującym zbiorowe interesy konsumentów wytaczania powództw przedstawicielskich, zarówno o zasądzenie środków nakazujących zaprzestanie szkodliwych praktyk, jak i środków naprawczych przeciwko przedsiębiorcom naruszającym przepisy prawa Unii.

Dyrektywa znajduje zastosowanie do powództw przedstawicielskich wytaczanych przeciwko przedsiębiorcom za naruszenia przepisów prawa Unii, określonych w załączniku I, w tym przepisów transponowanych do prawa krajowego, które szkodzą lub mogą szkodzić zbiorowym interesom...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX