Dziubińska-Lechnio Ewa, Zbieg różnych tytułów do ubezpieczeń społecznych z posiadaniem uprawnień emerytalno-rentowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zbieg różnych tytułów do ubezpieczeń społecznych z posiadaniem uprawnień emerytalno-rentowych

Komentarz zawiera przegląd możliwych form zatrudnienia osób z uprawnieniami do emerytury bądź renty. Wskazano w nim, w jakich sytuacjach pracownik taki podlega obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX