Mikołajczak Michał, Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku bankowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku bankowego

Komentarz omawia praktyczne zagadnienia związane ze zbiegiem egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku, w tym m.in. przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji do rachunku, sposób rozstrzygnięcia zbiegu, zasady przekazywania przez bank środków na rzecz organu właściwego do dalszego, łącznego prowadzenia postępowania. Komentarz został opatrzony przykładami zaczerpniętymi z praktyki bankowej, pozwalającymi na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX