Lewandowski Tomasz, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym – postępowanie zażaleniowe, zakaz reformationis in peius

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym – postępowanie zażaleniowe, zakaz reformationis in peius

Komentarz wyjaśnia instytucję zażalenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym. W publikacji omówiono postępowanie zażaleniowe oraz zakaz wydawania przez organ odwoławczy postanowienia na niekorzyść podmiotu wnoszącego zażalenie, wraz z wyjątkami od tej zasady. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako źródło wskazówek do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy