Lewandowski Tomasz, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym – zagadnienia ogólne, legitymacja, wymogi formalne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym – zagadnienia ogólne, legitymacja, wymogi formalne

Komentarz wyjaśnia instytucję zażalenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako źródło wskazówek do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX