Zawieszenie zajęć w szkole z powodu epidemii COVID-19 - OpenLEX

Lesińska Joanna, Zawieszenie zajęć w szkole z powodu epidemii COVID-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zawieszenie zajęć w szkole z powodu epidemii COVID-19

Obok dotychczasowych regulacji o zawieszaniu zajęć w szkołach i placówkach, zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dyrektorzy szkół i placówek odpowiadają za należytą organizację pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek w czasie, gdy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 przechodzą w całości na nauczanie zdalne z powodu całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, a także za zapewnienie uczniom możliwości nauki w domach. Z tego względu materiał można polecić przede wszystkim dyrektorom oraz pracownikom szkół i placówek - zarówno tych publicznych jak i niepublicznych. Dyrektorzy niepublicznych szkół i placówek mogą wykonywać prezentowane w opracowaniu zadania kadrowe, jeżeli są upoważnieni do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?