Lewandowski Tomasz, Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autor:

Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Komentarz praktyczny stanowi omówienie instytucji zawieszenia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W oparciu o literaturę przedmiotu, orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego starano się w nim wskazać najczęściej spotykane problemy i wątpliwości, próbując zaprezentować możliwe warianty prawidłowego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX