Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zawieszanie i zmniejszanie emerytury i renty

W niektórych przypadkach emeryt lub rencista, który chce dorobić do emerytury lub renty, musi liczyć się z jej zmniejszeniem lub zawieszeniem. Dzieje się tak w przypadku gdy jego przychód przekracza określone prawem kwoty. Komentarz przedstawia szczegółowy katalog przychodów wpływających na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty, kwoty maksymalnych zmniejszeń oraz wskazuje przypadki, w których przychód nie wpływa na prawo do wypłaty świadczeń, podaje dopuszczalne kwoty limitów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?