Zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych na realizację dodatkowych zadań - OpenLEX

Piszko Agata, Zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych na realizację dodatkowych zadań

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych na realizację dodatkowych zadań

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami, oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego. Przepisy KN nie przewidują zawierania z nauczycielami umów cywilnoprawnych. Niemniej jednak po spełnieniu określonych warunków, zawarcie takiej umowy jest dopuszczalne. Niniejszy materiał jest próbą wyjaśnienia istoty umów cywilnoprawnych, ich charakterystycznych cech, oraz wskazania okoliczności, w których zawarcie tego rodzaju umowy z nauczycielem jest dopuszczalne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX