Matusiakiewicz Łukasz, Zawieranie uprzednich porozumień cenowych (APA)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zawieranie uprzednich porozumień cenowych (APA)

Uchwalenie ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych – dalej u.r.s.p.o. – wiąże się m.in. z koniecznością wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z 10.10.2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. W uchwalonej ustawie zawarto m.in. nowe regulacje, które dotychczas normowały przepisy ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Przy czym wprowadzono tu zmiany, które mają na celu zwiększenie efektywności postępowania i ujednolicenie regulacji z przepisami w podatku dochodowym w zakresie cen transferowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX