Król Arkadiusz, Zawieranie umów z kontrahentami zagranicznymi i sposób ich zabezpieczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zawieranie umów z kontrahentami zagranicznymi i sposób ich zabezpieczenia

Komentarz poświęcony jest zasadom zawierania umów z kontrahentami zagranicznymi, w szczególności sposobom zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy polskiego. Autor omawia weryfikacje kontrahenta, praktykę podpisywania listów intencyjnych, klauzulę wyboru prawa właściwego dla kontraktu oraz język w jakim ma być sporządzona umowa. Ponadto autor poddał analizie zasady zabezpieczenia kontraktu, zarówno standardowe jak również zabezpieczenia specyficzne (np. przepływy za pomocą rachunku esrow). Wskazano również na typowe klauzule pojawiające się w kontraktach zagranicznych funkcjonujące we wzorcach umownych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX