Twardowska Ewa, Zawieranie ugód pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 2 maja 2012 r.
Autor:

Zawieranie ugód pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem

Komentarz opisuje różne rodzaje ugód, zawieranych pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Autorka opisuje ugody pozasądowe oraz sądowe. Szczegółowo omawia każdą z nich oraz przedstawia ogólne korzyści zawierania ugód między wierzycielem a dłużnikiem. Wskazuje również, że ugoda może być zawarta na każdym etapie procesu egzekwowania pieniędzy, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, oczywiście pod warunkiem rozważenia racjonalności i ekonomicznego aspektu takiej decyzji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX