Zawieranie i treść pakietów socjalnych - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Zawieranie i treść pakietów socjalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zawieranie i treść pakietów socjalnych

Komentarz przedstawia sposób i tryb zawierania pakietów socjalnych. Opisuje skutki jakie niesie ze sobą zawarcie takiego pakietu zarówno po stronie pracodawcy jak i pracowników. Komentarz uzupełniono orzecznictwem i licznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX