Łokaj Maciej, Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w praktyce funkcjonowania kierownictwa podmiotów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 5 września 2023 r.
Autor:

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w praktyce funkcjonowania kierownictwa podmiotów leczniczych

Poniższy komentarz ma na celu praktyczne spojrzenie na zagadnienie funkcjonowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w działalności kierownictwa podmiotów leczniczych. Autor w pierwszej kolejności prezentuje praktyczne przykłady zaczerpnięte z własnej praktyki zawodowej i w oparciu o nie oraz o obowiązujące przepisy prawa przedstawia możliwe metody działania kierownictwa placówek medycznych. Następnie, przyjmując za podstawę rozważań sytuację, w której podmiot leczniczy jest zawiadamiającym, prezentuje elementy konstrukcyjne zawiadomienia oraz omawia uprawnienia podmiotu leczniczego w ramach czynności prowadzonych przez organy ścigania. Na koniec odnosi się do przypadku, w którym to sama placówka jest pokrzywdzonym w wyniku popełnionego przestępstwa, akcentując możliwość wniesienia przez nią subsydiarnego aktu oskarżenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX