Habryn-Chojnacka Ewa, Zawezwanie do próby ugodowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zawezwanie do próby ugodowej

Komentarz prezentuje instytucję zawezwania do próby ugody. Autorka przedstawia zalety wynikające z tego rodzaju postępowania. Komentarz omawia przypadki, w których dopuszczalne jest skorzystanie z postępowania pojednawczego oraz wymienia elementy, które powinien zawierać wniosek o zawezwanie do próby ugody oraz zawiera przykłady takich wniosków. Autorka omawia sytuację zawarcia ugody i jej znaczenia dla dochodzenia roszczeń, a także sytuację niezawarcia porozumienia przez strony i wynikające stąd konsekwencje, skutki niestawiennictwa stron na posiedzenie również w zakresie obciążenia kosztami postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX