Zatrudnienie prawnika zagranicznego na stanowisku radcy prawnego banku - OpenLEX

Kłaczyński Michał, Zatrudnienie prawnika zagranicznego na stanowisku radcy prawnego banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnienie prawnika zagranicznego na stanowisku radcy prawnego banku

Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP reguluje kwestię zatrudnienia prawnika zagranicznego na stanowisku radcy prawnego banku. W komentarzu zawarto informacje na temat świadczenia usług transgranicznych prawników. Według stanu sprzed wejścia Polski do UE prawnicy mieli szerszy wachlarz kompetencyjny niż obecnie. Obecnie prawnicy zagraniczni w ramach usług transgranicznych uprawnieni są jedynie do świadczenia usług osobom przynależącym do kraju pochodzenia prawnika. Autor wskazuje na rozróżnienie na funkcjonujące w prawie wspólnotowym rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług a działalnością gospodarczą w myśl Traktatu rzymskiego. Zgodnie z ustawą o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP niedopuszczalne jest zatrudnienie prawnika spoza UE, wykonującego stałą działalność na terytorium RP. Ponadto usługi, które prawnik spoza UE może świadczyć na rzecz polskiego podmiotu, nie mogą stanowić substytutu usług radcy prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX