Lesińska Joanna, Zatrudnienie nauczyciela po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnienie nauczyciela po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego

Komentarz poświęcony jest omówieniu zagadnień dotyczących powrotu nauczycieli do pracy po dłuższej nieobecności związanej z korzystaniem z różnych urlopów: dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Artykuł szczegółowo opisuje obowiązki dyrektora związane z dopuszczeniem nauczyciela do pracy i wyjaśnia pojęcie „stanowiska pracy” nauczyciela. Wskazane zostały przypadki, w których nauczyciel musi mieć zagwarantowany powrót na dotychczasowe stanowisko, które zajmował przed rozpoczęciem urlopu oraz sytuacje, gdy taka konieczność nie zachodzi. Opracowanie uwzględnia zmiany obowiązujące od 26.04.2023 r. i będzie przydatne zarówno dyrektorom szkół, jak i nauczycielom, którzy planują dłuższą nieobecność w szkole.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX