Szymański Kamil, Zatrudnienie dzieci i młodzieży - rozliczenie dochodu małoletnich pracujących w czasie wakacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 września 2023 r.
Autor:

Zatrudnienie dzieci i młodzieży - rozliczenie dochodu małoletnich pracujących w czasie wakacji

Sezon wakacyjny oznacza dla wielu pracodawców problem z brakiem rąk do pracy. W miejscowościach turystycznych zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników, jednak pracodawcom chodzi przede wszystkim o zatrudnienie pracowników sezonowych, z uwagi na krótki okres prosperity. Korzyści z prac sezonowych mają także młodociani. W komentarzu omówiono specyficzne regulacje dotyczące zatrudniania młodocianych, uwzględniając przy tym zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX