Gąsiorek Piotr, Zatrudnianie w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli i wychowawców świetlicy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 marca 2017 r.
Autor:

Zatrudnianie w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli i wychowawców świetlicy

W dniu 4 czerwca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., które wprowadziły możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół podstawowych. Niniejsze opracowanie szczegółowo prezentuje ww. regulacje, jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz zatrudnionych w nich pracowników kadr, a także dla organów prowadzących szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX