Podgórska-Rakiel Ewa, Szypniewski Michał, Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE - zezwolenie na pracę sezonową

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE - zezwolenie na pracę sezonową

Od 1.01.2018 r. nowością w zatrudnianiu cudzoziemców są zezwolenia na pracę sezonową. Nowe rozwiązanie umożliwia zatrudnianie cudzoziemców po uzyskaniu zezwolenia typu S w postępowaniu przed starostą. Wykonywanie pracy na podstawie tego typu zezwolenia dotyczy tylko niektórych rodzajów działalności i jest ograniczone w czasie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX